Kindercounselling, counselling en therapie
Of heb je opvoed­vragen?

Zowel kinderen, tieners, jongvolwassenen en ouders kunnen bij mij terecht voor persoonlijke begeleiding of het volgen van trainingen. Bij kinderen kan een steuntje in de rug net dat verschil maken. Soms is het fijn als je als ouder of kind je verhaal kwijt kunt en heel gericht aan een persoonlijk doel kan werken. Dat kan bij mij.

Faalangst, pesten, hoogsensitiviteit

Ik begeleid kinderen die bijvoorbeeld faalangstig zijn, gepest worden, vrienden willen maken of behouden, minder verlegen willen zijn, snel boos worden, angstig zijn, weerbaarder willen worden, hoogbegaafd zijn, hoogsensitief of paranomaal begaafd zijn, maar ook kinderen waarvan bijvoorbeeld ouders zijn gescheiden of kinderen die te maken hebben met verlies door de dood, etc. Dit kan zowel in persoonlijke sessies maar ook in groepsverband. Ik ondersteun op zodanige manier dat de kracht en creativiteit vanzelf naar boven komt. Ik werk kort en krachtig aan de hulpvraag. Door middel van onder andere gesprekstechnieken, ontspanningsoefeningen, rollenspellen (bij kinderen), visualisaties, N.L.P. NeuroLinguïstisch Programmeren (bijvoorbeeld helpende gedachten, affirmaties) etc, komen we bij de kern. Dit wordt gedaan met zeer veel zorgvuldigheid en liefde. Mijn ervaring leert dat dit een ommekeer kan zijn in het leven van kind of ouder. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen, jong en oud, in staat is zichzelf te helen en de voor hem/haar passende oplossingen te realiseren.

Relatieproblemen, spanningsklachten, opvoedvragen

Volwassenen kunnen bij mij terecht met verschillende vraagstukken: opvoedingsvragen, relatieproblematiek, spanningsklachten, stress, beter zelfbeeld/eigen waarde, etc. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen, jong en oud, in staat is zichzelf te helen en de voor hem/haar passende oplossingen te realiseren.

Resultaatgerichte begeleiding

Jij staat centraal en vertelt welk resultaat je wilt behalen. Dat kan bij kinderen variëren van: leren van me afbijten, vrienden leren maken, omgaan met de scheiding van mijn ouders, meer zelfvertrouwen, fouten leren maken, ik wil minder verlegen zijn, etc.

Opvoedondersteuning

Bij mij staan de basisprincipes van positief opvoeden centraal. Er wordt gekeken naar de valkuilen, opvoedtaken en de ouderrol. Voor sommige ouders kan het een hele klus zijn bijvoorbeeld omdat je zelf oververmoeid bent of niet lekker in je vel zit. Soms is opvoeden ook gewoon niet altijd even leuk. Bij het opvoeden is het belangrijk dat je als ouder ook je eigen persoonlijke grenzen (her)kent en dat je in je kracht staat.

Sociale vaardigheidstrainingen en Oudertrainingen

Met diverse scholen ga ik een samenwerking aan op het gebied van Sociale Vaardigheidstrainingen (Sova’s) en Oudertrainingen.

Gedragsproblematiek

Het gaat in de Sova’s om kinderen met lichte gedragsproblematiek. De kinderen die baat hebben bij de Sova, zijn kinderen die net dat steuntje in de rug kunnen gebruiken op sociaal-emotioneel gebied. Je kunt denken aan kinderen die pesten of gepest worden, bang zijn om fouten te maken, brutaal gedrag, weinig zelfvertrouwen hebben en bijvoorbeeld willen leren hoe zij vrienden kunnen maken en behouden, etc. Er wordt op een speelse manier met de kinderen gewerkt en daarbij worden zij bewust gemaakt van hun eigen kwaliteiten. Plezier staat bij mij centraal. Uit de groepen komen positieve reacties en gewenste resultaten. Daarnaast onderscheidt Mulder Coaching voor ouder en kind zich door de Sociale vaardigheidstrainingen te combineren met Oudertrainingen. Hiervoor is gekozen omdat blijkt dat het kind en het gezin hard vooruitgaan wanneer de ouders ook betrokken worden in het proces. De sfeer thuis is gezelliger, relatie tussen vader en moeder en kind wordt versterkt, etc. Ook werk ik heel gericht met de kinderen. Elk kind krijgt een persoonlijk doel, dus de focus is duidelijk voor zowel het kind als voor de ouder(s). Als het doel behaald is, gaan we weer verder met een volgend doel. Op die manier leert een kind reuze veel in een relatief kort tijdsbestek.

Sova-training en scholen

Ik train de kinderen en de ouders graag binnen de school, omdat dit de hulp toegankelijk maakt. Daarnaast worden de Sova’s op deze manier meer geaccepteerd binnen de school en gaan de kinderen heel graag naar onze Sova-trainingen toe (“De Sova is vet cool!”).

Sova-training en leerkrachten

Met de leerkrachten van de kinderen die de Sova doen houden ik nauw contact. Zij zien de kinderen tenslotte elke dag. In sommige gevallen is het ook zo dat de kinderen ander gedrag op school laten zien dan thuis. Al mijn trainingen worden op maat gemaakt. Dat betekent dat er eerst gekeken wordt waar behoefte aan is op school en in de groep. De trainingen worden daarop aangepast.

Gediplomeerde trainers bij Mulder Coaching voor ouder en kind

De trainingen van Mulder Coaching voor ouder en kind worden altijd verzorgd door gediplomeerde trainers. De manier waarop ik werk en waarmee ik mezelf onderscheid van andere aanbieders zorgt ervoor dat de resultaten optimaal zijn. De trainingen van Mulder Coaching voor ouder en kind staan bekend om hun zorgvuldigheid, energie, deskundigheid, humor en dynamiek. Ook bied ik nog jarenlang nazorg.

Klassikale trainingen

Oog hebben en inspelen op datgene wat het individuele kind of een klas nodig heeft, dat is waar Mulder Coaching voor ouder en kind voor staat. Wat ik verzorg op scholen zijn de klassikale trainingen die afgestemd zijn op de problematiek binnen de klas.

Kinderen van Nu

De wereld is tegenwoordig hectisch voor kinderen; ouders scheiden, ouders die beiden werken en kinderen hebben vaak na schooltijd nog een heel programma op de agenda staan. Dit heeft zijn weerslag op de opvoeding en op het kind zelf. Maar ook zijn de kinderen van tegenwoordig steeds gevoeliger en laten daardoor gedrag zien die helemaal niet bij hen hoort. Ik leer hen bijvoorbeeld hoe je je eigen energie kunt aansturen of hoe je je kunt afschermen. Hierdoor ervaren kinderen meer rust. Tevens zijn de kinderen van Nu steeds bewuster en wijzer. Leerkrachten hebben mede daardoor veel kinderen in de klas die op sociaal-emotioneel gebied vaak extra aandacht nodig hebben. Hoe graag de leerkracht die extra aandacht ook wil geven, de leerkracht heeft zijn handen vaak al vol aan de werkzaamheden die de lesstof betreffen.

Contact met de leerlingen onderling en met de leerkracht wordt verbeterd

In het algemeen dragen de klassikale trainingen er toe bij dat de sfeer in de klas fijn is, het contact met leerlingen onderling en met de leerkracht verbetert, kinderen stevig in hun schoenen staan, dat er meer gedisciplineerd gewerkt wordt en dat de sfeer op school vreedzamer is. Daarnaast wordt op er op basis van de problematiek in de groep een doel vastgesteld wat in de training centraal zal staan. Met alle kinderen in de klas wordt hieraan gewerkt, zodat het gewenste resultaat behaald wordt.

Lotgenoten

Een Spel & Gespreksgroepje is een lotgenotengroepje voor kinderen die te maken hebben gehad met een vorm van verlies. Dit verlies kan door de dood zijn van een dierbare of door scheiding van ouders. De kinderen komen bij elkaar op hun eigen school.

Kinderen met gescheiden ouders

Steeds meer ouders gaan uit elkaar. Dat heeft uiteraard niet alleen impact op de ouders, maar ook op de kinderen. Scheiden kan een proces zijn wat een nieuw begin betekent voor iedere betrokkene. Kinderen krijgen wellicht te maken met loyaliteitsproblematiek, mogelijke verlatingsangst of bindingsproblematiek, vertrouwen in relaties is afgenomen, etc. Maar met de juiste ondersteuning, aanwijzingen en bewustwording bij de ouders kan het zo maar zijn dat het uitmondt in iets heel moois en liefdevols. Bij mij kunnen de kinderen die in deze situatie zitten in een veilige omgeving leren omgaan met de nieuwe situatie. Dit gebeurt op een speelse en vrolijke manier en soms met dikke tranen. Ik begeleid kinderen bij mij in de praktijk maar ook op school d.m.v. individuele gesprekken, want gebleken is dat het voor kinderen fijn en veilig is als zij binnen de school kunnen bespreken wat hen bezighoudt en waar zij zorgen of verdriet over hebben. De ouders van de kinderen ondersteun ik dolgraag bij dit vernieuwingsproces. Scheiden is niet mensen verliezen, scheiden is een nieuwe vorm van samenleven wat heel veel geluk, plezier en positiviteit kan geven.

Kinderen die te maken hebben met verlies door de dood

De school is in tijden van rouw voor veel kinderen de meest veilige plek, omdat thuis alles zo veranderd is. Daarom is het ook de juiste plek om hulp aan te bieden, denk ik. In de Spel & Gespreksgroepjes wordt heel veel gepraat. Niets moet, alles mag. Gebleken is dat kinderen heel veel herkenning bij elkaar vinden en dat is goed voor de verwerking van wat zij hebben meegemaakt. Uiteraard begeleid ik de kinderen ook individueel. Soms past dat bij de een toch beter of vraagt de individuele situatie daar om.

Resultaten spel & gesprekgroepjes

Na mijn begeleiding zijn de meeste kinderen rustiger, kunnen ze beter praten over hun gevoelens of benoemen wat ze voelen, prestaties worden beter op school en ze zitten lekkerder in hun vel.

Workshop ‘Omgaan met Verlies’

Deze workshop is bedoeld voor beroepskrachten in het basisonderwijs en mentoren in het voortgezet onderwijs. Het boekje van Liël Braitman, “Mijn vader is een engel” (dit is een boekje waarin is opgetekend wat de ervaringen zijn van een zesjarig meisje dat haar vader verliest door een ernstige ziekte), staat centraal.

Bewuste begeleiding van leerkrachten bij verlies

In deze workshop worden de verschillende vormen van verlies en specifiek verlies door de dood besproken. Hierbij wordt ook de eigen ervaring van de beroepskracht belicht zodat zij de kinderen op school bewuster kunnen begeleiden in het geval van verlies door de dood. In de workshop worden de volgende doelen behandeld:

  • Ervaren wat verlies en rouw met jou als leerkracht persoonlijk doet;
  • Inzicht krijgen in hoe de eigen ervaring kan doorwerken in het contact met het kind;
  • Vaardigheden worden besproken, hoe je als leerkracht het beste een kind kan
  • ondersteunen;
  • De samenwerking wordt gestimuleerd tussen leerkrachten en scholen op gebied van
  • verlies en rouw.

Weerbaarheidstrainingen

Soms is het nodig dat je wat steviger in je schoenen staat. De weerbaarheidstrainingen zijn bedoeld om meer in contact te komen met je gevoel, goed te weten wat je wel en niet wilt, je eigen ruimte innemen en vooral om je eigen kracht te voelen. Deze trainingen worden klassikaal gegeven op scholen. Natuurlijk kun je ook werken aan je weerbaarheid in persoonlijke sessies. Gebleken is dat kinderen die voor zichzelf kunnen staan zich veiliger voelen bij zichzelf en daarom gelukkiger zijn.

Meditatiesessies

Ik geef meditatiesessies aan zowel kinderen als volwassenen. Ik werk met een eeuwenoude Tibetaanse techniek. Ook wordt er gewerkt met visualisatietechnieken zoals bijvoorbeeld met draakjes. De draakjes worden als sleutel gebruikt tussen de mens en de energetische wereld (engelen, gidsen, etc.) om op een speelse en veilige wijze het kind en de ouder te helpen zich te ontwikkelen en helen op verschillende niveaus.

In mijn praktijk wordt er ook gewerkt met oer-oude meditatie- en ademhalingstechnieken, die een transformerende werking hebben in je leven. Je wordt begeleid om meer vanuit je hart te leven waardoor je je niet meer laat leiden door je hoofd. De methode is zodanig krachtig dat je innerlijke en uiterlijke wereld verandert op een prachtige positieve wijze! Je voelt je energiek, blij, rustig, mooi en krachtig.

Scroll to Top