Tarieven

De tarieven kunnen vrijblijvend worden opgevraagd. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd worden geheel in rekening gebracht.

Algemene beroepsvereniging voor Counselling (ABVC)

Annette Mulder is Kindercoach en aangesloten bij beroepsvereniging AbvC, Algemene beroepsvereniging voor Counselling. Het voordeel van aangesloten zijn als Kindercoach bij deze beroepsvereniging, is dat verschillende zorgverzekeraars de begeleiding, geheel of gedeeltelijk vergoeden. Registratie bij AbvC houdt in dat je voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals scholing, intervisie en supervisie. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op. www.abvc.nl

Keurmerk Fysiotherapie

Jeroen Grootjen staat ingeschreven bij het Keurmerk Fysiotherapie. Hij is geregistreerd therapeut en staat ingeschreven in het register als Psychosomatisch Fysiotherapeut. 
Hieraan is ook een BIG-registratie gekoppeld. Hiermee wordt voldaan aan alle scholings- en kwaliteitseisen die het Keurmerk Fysiotherapie stelt. De psychosomatische fysiotherapie is een geregistreerd specialisme in het Keurmerk Fysiotherapie en is erkend door alle Nederlandse zorgverzekeraars. Inschrijving bij het Keurmerk betekent dat de behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoedt worden door de zorgverzekeraars, afhankelijk van welke aanvullende verzekering u heeft. De Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een onafhankelijke stichting met de ambitie om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen, als start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Het Keurmerk zorgt ervoor dat fysiotherapeuten die op deze manier werken aan de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen herkenbaar zijn voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid, zonder dat zij worden gehinderd door overbodige administratieve lasten. www.keurmerkfysiotherapie.nl
"Het hoogste doel in mijn leven is om gelukkig te zijn!" ~ Doortje
Scroll to Top