Visie en Missie

Mijn visie over kinderen en volwassenen

In Nederland zijn er veel gezinnen waarin beide ouders werken, er is een toename van scheidingen, weinig tijd voor rust en elkaar. Dit kan leiden tot minder aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Er is veel behoefte aan begeleiding van kinderen op sociaal-emotioneel gebied, laagdrempelige ondersteuning aan ouders over opvoedingsvragen en begeleiding bij spanningsklachtenrelatieproblemen, verbeteren van zelfbeeld/eigen waarde, etc voor volwassenen. Er wordt steeds meer van ons mensen verwacht waardoor we meer onder druk komen te staan en het contact met ons zelf verliezen. Geloof hebben en vertrouwen in jezelf maakt het leven leuker!

Mijn missie is effectieve hulp bieden aan kinderen en volwassen

Mulder Coaching voor ouder en kind biedt effectieve hulp aan kinderen met sociaal-emotionele problemen en hun ouders en/of verzorgers. Ik ben ervan overtuigd dat de ouder en het kind in staat zijn zichzelf te helen en de voor hem/haar passende oplossingen te bedenken. Ik ondersteun hen hierin zodat de kracht en de creativiteit van de ouder en het kind naar boven komen. De begeleiding van de volwassene met onder andere spanningsklachten, verstoord zelfbeeld, etc, is er op gericht om de volwassene weer bij zichzelf te brengen en uiteindelijk weer terug in zijn kracht. Mijn ervaring leert dat dit een ommekeer kan zijn in het leven van een kind of volwassene.

"Vertel het me en het waait door me heen... Laat het me zien en ik weet het morgen nog... Laat het me voelen en ik weet het mijn hele leven..." ~ Lao Tse
Scroll to Top